top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - BIRTHE KULIK FOTOGRAFIE

 

Om zo transparant mogelijk te zijn en onduidelijkheden te voorkomen maakt Birthe  Kulik Fotografie gebruik van algemene voorwaarden. Bij het afnemen van een service van Birthe Kulik Fotografie gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Artikel 1: Aanbetaling

 

Een niet-restitueerbare aanbetaling van 30% van de pakketprijs is vereist om de boekingsdatum vast te houden. Alle betalingen dienen voldaan te zijn voor de afgesproken datum aangegeven in de overeenkomst. Wanneer de betaling niet volledig is voldaan wordt Birthe Kulik Fotografie niet verwacht om haar diensten te leveren.

 

Artikel 2: Annulering

 

De aanbetaling is niet restitueerbaar. Birthe Kulik Fotografie heeft de afgesproken datum vast gehouden waardoor Birthe Kulik Fotografie niet beschikbaar was voor overige boekingen. Betalingen die al zijn voldaan zijn niet restitueerbaar. Annuleringen dienen aangeboden te worden in schrift. 

 

Birthe Kulik Fotografie zal altijd maximaal 45 minuten op de afgesproken locatie wachten, hierna wordt de afspraak als 'no show' gezien en zal de overige 70% van de pakketprijs in rekening worden gebracht.

Bij een slechte weersvoorspelling of overmacht zal er altijd overleg plaatsvinden. Birthe Kulik Fotografie zal contact opnemen en samen wordt er gekeken of de fotoshoot verplaatst moet worden. Bij bewolking kan de fotoshoot gewoon doorgaan. Wanneer er neerslag wordt voorspeld moet de fotoshoot te verplaatst worden. Bij extreme warmte of kou wordt er ook overlegd of de fotoshoot verplaatst moet worden.

 

Artikel 3: Auteursrecht

 

3.1 Het auteursrecht van de afbeeldingen berust te allen tijden bij Birthe Kulik Fotografie.

 

3.2 Opgeleverde foto’s mogen door de klant gebruikt worden in privésfeer en op social media in beperkte kring van familie en vrienden. Toestemming voor publicatie van opgeleverde foto’s mag alleen wanneer hier voorafgaand schriftelijk akkoord voor opgegeven is door Birthe Kulik Fotografie, mogelijk komen hier licentie kosten bij kijken.

 

3.3 Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden geeft de klant toestemming dat Birthe Kulik Fotografie de afbeeldingen die zijn gemaakt binnen de boeking mag gebruiken voor professionele samples, displays, website pagina’s, advertenties, e-marketing campagnes, e-mails en social media, tenzij voorafgaand schriftelijk is vastgelegd dat hier door de klant geen toestemming voor wordt gegeven.

Artikel 4: Creatieve Licentie

 

Birthe Kulik Fotografie behoudt het recht om de afbeeldingen te bewerken en alleen de afbeeldingen op te leveren die voldoen aan de professionele eisen en artistieke normen van de fotograaf. Opgeleverde gallerijen bevatten mogelijk niet alle vastgelegde foto’s. Alle afbeeldingen zullen bewerkt worden in de vaste stijl van Birthe Kulik Fotografie (zoals te zien op haar website en social media). RAW bestanden (onbewerkt) worden in geen enkel scenario gedeeld met de klant. De klant zal alle foto’s ontvangen in een online galerij en USB-stick (van toepassing bij trouwfotografie) of een online download link (van toepassing bij overige shoots) waar ze de bestanden kunnen downloaden in JPGs.

 

Artikel 5: Extra uren fotografie (van toepassing bij trouwfotografie)

 

Birthe Kulik Fotografie is niet verantwoordelijk voor een uitloop in de planning en zal enkel de hoeveelheid uren fotograferen waar betaald voor is. Wanneer de klant meer uren fotografie wilt boeken dan in de overeenkomst afgesproken dienen Birthe Kulik Fotografie en de klant samen tot een overeenkomst te komen. Ter plekke zullen beiden partijen dit schriftelijk moeten vastleggen. Elk uur extra fotografie gevraagd op de datum van de opdracht gaat tegen een uurtarief van €199 incl. BTW, tenzij anders overeengekomen. Birthe Kulik Fotografie is niet verplicht om meer uur te werken dan vastgelegd in de overeenkomst en mag de prijs voor een extra uur fotografie verhogen wanneer zij meer dan 10 uur achtereenvolgens werkzaam is geweest. Wanneer er extra uren bijgeboekt worden op de datum van de opdracht dient de betaling voor deze extra uren binnen 14 dagen voldaan te worden.

 

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 

6.1 Birthe Kulik Fotografie voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Birthe Kulik Fotografie is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.

 

6.2 Klant is op de hoogte van de standaart style van Birthe Kulik Fotografie.

 

6.3 Klant zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de werkzaamheden zo gunstig mogelijk zijn.

 

Artikel 7: Failure to Perform

 

Birthe Kulik Fotografie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het missen van – of het niet geschoten hebben van een specifieke foto. Ook kan Birthe Kulik Fotografie niet verantwoordelijk worden gehouden voor licht omstandigheden, weersomstandigheden, locatie restricties en planningsmisverstanden.

Artikel 8: Klachten en revisie

 

8.1 Klant dient klachten over de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Birthe Kulik Fotografie streeft ernaar om binnen 14 kalenderdagen op klachten te reageren.

 

8.2 Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van de preview of uitkiesgalerij kenbaar te worden gemaakt, zodat de klacht op het moment zelf hersteld kan worden.

 

8.3 Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het uurtarief.

 

8.4 Het indienen van een klacht schort de betalingsplicht niet op.

 

8.5 Bij het uitvoeren van een revisie op de bewerking van technisch goedgekeurde content, zal de revisie worden uitgevoerd op basis van het uurtarief.

 

 

Artikel 9: Foto opslag

 

Birthe Kulik Fotografie raadt haar klant aan om gelijk na oplevering alle afbeeldingen te downloaden en hier een back-up van te maken op meerdere apparaten zoals een externe harde schijf. Birthe Kulik Fotografie is niet verantwoordelijk voor het bewaren van de afbeeldingen na oplevering.

Artikel 10: Wijzigingen

 

Birthe Kulik Fotografie dient onmiddelijk op de hoogte gesteld te worden van wijzigingen in de planning of locatie. Wijzigingen in de opdracht van de klant om welke reden dan ook, komen voor rekening van de klant en zullen door Birthe Kulik Fotografie pas uitgevoerd worden na aparte betaling van de meerkosten. De klant heeft eenmalig de mogelijkheid om de datum voor de boeking te wijzigen wanneer de opdracht door een geldige en redelijke reden niet door kan gaan zoals overeengekomen.

 

Hiervoor gelden twee voorwaarden

 

1) Birthe Kulik Fotografie moet beschikbaar zijn op de nieuwe datum.

2) De nieuwe datum vindt plaats binnen 12 maanden van de oorspronkelijke datum. Wanneer de wijziging niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet geldt de regel omtrent annulering.

 

Artikel 11: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 

1. Birthe Kulik Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig door Birthe Kulik Fotografie aan de klant medegedeeld.

 

Artikel 12: Ziekte

 

Wanneer Birthe Kulik Fotografie door ziekte of overmacht de diensten niet kan leveren zal zij een vervangende fotograaf regelen. De foto’s worden altijd door Birthe Kulik Fotografie afgewerkt.

bottom of page